T/F: +48 32 270 64 52, K: +48 609 772 887

Legalizacja dokumentów

Na podstawie art.12 w związku z ust. 1,2 i ust. 4 pkt 3 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. Dz.U. Nr 35 z 1989 r. i Nr 75 z 1992 r. z późniejszymi zmianami, istnieje możliwość legalizacji dokumentów handlowych przy Regionalnej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Gliwicach.

 

Zapraszamy do korzystania z usług Biura Legalizacji dokumentów handlowych przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej

w Gliwicach pobierz załącznik

ul. Zwycięstwa 36

44-100 Gliwice

(32) 231 99 79

 www.riph.com.pl/legalizacja-dokumentow-handlowych

 

Legalizacja dokumentów handlowych

Legalizacja dokumentów handlowych znajduje zastosowanie, jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga od kontrahenta, mającego swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczenia ich autentyczności przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego.

Legalizacji podlegają różne rodzaje dokumentów m.in.: świadectwa pochodzenia towarów (wystawiane przez urzędy celne), dokumenty przewozowe, faktury handlowe, oficjalne pisma, oferty i cenniki, świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową oraz inne świadectwa i zaświadczenia wystawione przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

Koszty legalizacji dokumentów:

Legalizowany dokument

Koszt legalizacji

Legalizacja świadectwa pochodzenia wystawionego przez Urząd Celny
(1 oryginał, 4 kopie)

75 PLN brutto

Legalizacja innych dokumentów tj. faktury, pisma, deklaracje, specyfikacje itd. (1 oryginał, 4 kopie)

75 PLN brutto

Poświadczenie za zgodności z oryginałem

55 PLN brutto

Legalizacja dodatkowej kopii dokumentu (powyżej 4)

10 PLN brutto

Wystawienie świadectwa pochodzenia na formularzu KIG

100 PLN brutto

Wystawienie świadectwa pochodzenia na towary zakupione z funduszy zagranicznych

200 PLN brutto / strona