T/F: +48 32 270 64 52, K: +48 609 772 887

Blog

12/05/2015 |0 komentarzy
Mediacja mimo, iż jest to instytucja znana od czasów starożytnych, a od ponad 30 lat z dużym powodzeniem funkcjonująca na terenie Stanów Zjednoczonych jako jeden z elementów ADR (alternative dispute resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów, do polskiego systemu prawa została wyprowadzona dopiero w 2005 r. Ustawodawca wprowadził regulacje dotyczące postępowania mediacyjnego w art. 1831–18315 k.p.c. Przepisy te stanowią o sposobie procedowania w mediacji, o wymogach dotyczących osoby mediatora i o przesłankach uznania zawartej [...]
czytaj więcej

Ostatnie wpisy