T/F: +48 32 270 64 52, K: +48 609 772 887

Krzysztof Sawicki

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prawnym, w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz w negocjacjach.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Kolegium Zarządzania (studia podyplomowe z zakresu handlu zagranicznego). Obecnie, pod patronatem prof. dra hab. W. Popiołka, doktoryzuje się w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jest autorem publikacji poświęconych problematyce cywilnoprawnej oraz zamówień publicznych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, a także, w latach 2005-2012, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Równocześnie jako wykładowca/prelegent czynnie uczestniczy w licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Obecna działalność adwokacka w Viribus Unitis Krzysztof Sawicki Adwokat . Doradztwo prawne i Gospodarcze z siedzibą w Gliwicach jest kontynuacją praktyki prawniczej, którą prowadzi od 1996 roku.
 


Działalność zawodowa

  • w latach 2005-2014 r. w Adwokaci Sawicki i Włoczyk Spółka Partnerska z siedzibą w Gliwicach; w ramach praktyki m.in.: doradztwo na rzecz zamawiających i wykonawców, opracowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, kompletowanie i składanie ofert, reprezentowanie zamawiających i oferentów w postępowaniach przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem w postępowaniu skargowym, obsługa kontraktów, negocjacje handlowe,
  • od stycznia 2014 r. adwokat w Viribus Unitis Krzysztof Sawicki Adwokat. Doradztwo prawne i gospodarcze z siedzibą w Gliwicach,
  • w latach 2005-2010 obsługa prawna Urzędu Miasta w Gliwicach,
  • w latach 2006-2007 obsługa prawna w zakresie problematyki zamówień publicznych w Urzędzie Pracy w Bytomiu,
  • w latach 2005-2008 konsultant ds. zamówień publicznych w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • w latach 2000-2010 konsultant ds. zamówień publicznych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
  • od 2010 r. konsultant ds. zamówień publicznych w Regionalnej Izbie Przemysłowo Handlowej w Gliwicach,
  • współpraca z izbami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz szkoleń poświeconych problematyce prawa cywilnego i zamówień publicznych,
  • w latach 1996 - marzec 2005 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych oraz Kierownik Referatu w Biurze Prawnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu,
  • w latach 1998-2004 współpraca z kancelariami i firmami prawniczymi; w tym m.in.: W. Popiołek i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa, w zakresie doradztwa prawnego na rzecz zamawiających i ubiegających się o udzielenie zamówienia, opracowywania dokumentów oraz regulaminów udzielania zamówień publicznych, kompletowania i składania ofert, reprezentowania zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Zespołem Arbitrów oraz przed sądem w postępowaniu skargowym.